skip to main content
 

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Artan enerji ihtiyacı ve temiz enerjiye duyulan gereksinimlerin karşılanmasına katkı sunabilmek amacıyla, firmamız yenilenebilir enerji ile ilgili olarak;

Jeotermal enerjiye yönelik proje ve etütler
Sığ jeotermal sistemler ile arazide toprak ve kayaç termal iletkenlik ölçümleri konularında hizmet verecektir.